“BLOCKCHAIN – Thấu hiểu NỀN TẢNG – Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG”


CHƯƠNG 5: CÁC LOẠI BLOCKCHAIN


Bạn có thể nghe về điều này trong khi đọc về công nghệ Blockchains trong tương lai. Trong những giai đoạn thử nghiệm này, người ta đôi khi dễ dàng phân biệt Blockchains bằng cách kết hợp chúng với các đồng tiền kỹ thuật số nguyên bản.

Ví dụ: Bitcoin Blockchain, Ethereum Blockchain….

Trước hết, điều quan trọng là phải biết được sự khác biệt giữa ba loại cơ bản của Blockchains ngày nay là: Công khai, Riêng tư và Sidechain.

Hãy bắt đầu từ đây: Sự khác biệt giữa Blockchains Công khai và Riêng tư có thể so sánh với Internet (cơ chế mở và sẵn cho tất cả mọi người), và mạng nội bộ (thuộc về các tổ chức đóng, nơi quyền truy cập được quy định thông qua các quyền hạn khác nhau.)

Blockchain công khai

Chúng được phân phối và mở cho mọi người. Giao dịch là công khai. Để đảm bảo tính nhất quán của hệ thống và xác nhận các giao dịch, các ưu đãi về tài chính (các phần thưởng khai thác được mô tả ở trên) và các cơ chế đồng thuận được nhúng vào hệ thống. Bởi vì một chuỗi Blockchain công khai có sẵn cho bất kỳ ai, những cải tiến chỉ có thể đạt được với sự nhất trí trước đó của hệ thống mạng. Điều quan trọng là các dạng Blockchain công khai có tiềm năng lớn để giảm chi phí (ví dụ như phí giao dịch). Nếu chúng ta xem xét mạng Bitcoin như một ví dụ, phí trung bình cho một giao dịch Bitcoin là khoảng 5 cent Mỹ, so với hơn 36 cent Mỹ cho một giao dịch bên thứ ba thông thường như thẻ tín dụng.

Blockchain Riêng tư

Blockchain riêng tư được thiết lập và duy trì bởi các tổ chức tư nhân, chỉ cấp quyền truy cập cho các bên có thẩm quyền. Các giao dịch được xác minh trong Blockchain riêng tư và có thể được sửa đổi trong mạng riêng đó, do đó cho phép các nhà khai thác sửa lỗi. Điều này sẽ không được chấp nhận trong một Blockchain công khai. Các Blockchains riêng có thể xác thực các giao dịch nhanh hơn trong vòng vài giây – bởi chúng hoạt động trên các mạng được kiểm soát (không phải là tập trung) và được tạo ra bởi ít máy tính hơn.

Sidechains

Sidechains là mạng phân cấp, peer-to-peer cung cấp các cải tiến hữu ích (như bảo mật, rủi ro và hiệu suất) và chạy song song với một Blockchain chính. Ví dụ: chúng cho phép các nhà phát triển phát triển các ứng dụng mới một cách an toàn mà không gặp rủi ro.

Sidechaining cũng có thể được hình dung như là một cơ chế cho phép các phần sử dụng trong một Blockchain riêng biệt, được di chuyển trở lại chuỗi ban đầu, nếu cần. Theo quy ước, chuỗi ban đầu thường được gọi là “chuỗi chính”, trong đó, những phần thêm vào cho phép người dùng giao dịch bên trong chuỗi chính, có thể được gọi là “sidechains”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here