BLOCKCHAIN Archives - Crypto.edu.vn
Saturday, May 8, 2021

BLOCKCHAIN

Blockchain (chuỗi khối) một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. ... Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, Bitcoin blockchain được quản lý tự động. Blockchain được đảm bảo nhờ cách thiết kế sử dụng hệ thống tính toán phân cấp với khả năng chịu lỗi byzantine cao. Vì vậy sự đồng thuận phân cấp có thể đạt được nhờ Blockchain. Vì vậy Blockchain phù hợp để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ các hậu quả lớn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu. Blockchain đầu tiên được phát minh và thiết kế bới Satoshi Nakamoto vào năm 2008 và được hiện thực hóa vào năm sau đó như là một phần cốt lõi của Bitcoin, khi công nghệ blockchain đóng vai trò như là một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch. Qua việc sử dụng mạng lưới ngang hàng và một hệ thống dữ liệu phân cấp, Bitcoin blockchain được quản lý tự động. Việc phát minh ra blockchain cho Bitcoin đã làm cho nó trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên giải quyết được vấn đề double spending (chi tiêu gian lận khi 1 lượng tiền được dùng 2 lần). Công nghệ này của Bitcoin đã trở thành nguồn cảm hứng cho một loạt các ứng dụng khác.

BLOCKCHAIN & CUỘC CÁCH MẠNG NIỀM TIN – LOẠI TIỀN TỆ...

BLOCKCHAIN & CUỘC CÁCH MẠNG NIỀM TIN - LOẠI TIỀN TỆ MỚI Đã có một sự bùng nổ của nền kinh tế hợp tác -...

BLOCKCHAIN – CHÚNG TA  BẮT ĐẦU NGỪNG TIN TƯỞNG VÀO CÁC...

BLOCKCHAIN - CHÚNG TA  BẮT ĐẦU NGỪNG TIN TƯỞNG VÀO CÁC TỔ CHỨC “Điều gì đó sâu sắc đang thay đổi quan niệm của chúng...

BLOCKCHAIN ĐANG THAY ĐỔI TIỀN TỆ & KINH DOANH NHƯ THẾ...

BLOCKCHAIN ĐANG THAY ĐỔI TIỀN TỆ & KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO Blockchain là gì? Nếu bạn không biết, bạn nên; Và rất có thể...

BLOCKCHAIN SẼ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN NỀN KINH TẾ NHƯ THẾ...

BLOCKCHAIN SẼ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN NỀN KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO? Hãy gửi lời cháo đến nền kinh tế phi tập trung - Blockchain...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P7) – KẾT LUẬN

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN Blockchain hiện vẫn chưa được tích hợp trọn vẹn vào...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P6) – TẠI SAO LẠI LÀ BLOCKCHAIN?

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 6: TẠI SAO LẠI LÀ BLOCKCHAIN … có nghĩa là chúng ta có...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P5) – CÁC LOẠI BLOCKCHAIN

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 5: CÁC LOẠI BLOCKCHAIN Bạn có thể nghe về điều này trong khi...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P4) – BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 4: BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? Để hoạt động, Blockchain cần ba...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P3) – BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 3: BLOCKCHAIN LÀ GÌ? Định nghĩa Một cách trung thực, không có định nghĩa...

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (P2) – LỊCH SỬ BLOCKCHAIN

"BLOCKCHAIN - Thấu hiểu NỀN TẢNG - Gia nhập CUỘC CÁCH MẠNG" CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ BLOCKCHAIN Nó bắt đầu như thế nào: Kỷ nguyên tiền...

Pin It on Pinterest